Omkostninger og gebyrer

EPD Danmark har ikke et kommercielt sigte - udgifter til drift og vedligehold af sekretariatsfunktioner, medlemskaber, standardiseringsarbejde og hjemmeside m.m. dækkes af gebyrer.


Der findes to typer af gebyrer:

Årligt administrationsgebyr (per virksomhed):
DKK 3.000 ekskl. moms (omsætning under 40 mio. DKK/år)
DKK 6.000 ekskl. moms (omsætning mellem 40 og 350 mio. DKK/år) 
DKK 15.000 ekskl. moms (omsætning over 350 mio. DKK/år)

Årligt registreringsgebyr (per EPD):
DKK 4.500 ekskl. moms ved 1 stk. EPD
DKK 2.000 ekskl. moms ved 2, 3 og 4 stk. EPD 
DKK 1.000 ekskl. moms ved 5 stk. EPD eller flere

Priseksempel for registreringsgebyr ved 3 stk. EPD'er:
1 x 4.500 + 2 x 2.000 = DKK 8.500 ekskl. moms

 
EPD Danmark udformer ikke de konkrete EPD’er, hvilket typisk gøres af en LCA-konsulent.

EPD’en skal baseres på en livscyklusvurdering (LCA), som også typisk udføres  af en LCA konsulent. Prisen for dette er et mellemværende mellem LCA konsulenten og producenten.. Prisen afhænger bl.a. af omfanget (hvilke livscyklusfaser der er omfattet), hvor mange produkter der inkluderes i EPD’en, og hvor mange EPD’er der skal laves. Det er typisk ikke selve EPD’en der er den mest omkostningsrige del hos LCA-konsulenten, men opbygningen af LCA modellen, indsamling af data og analyse af resultater – altså selve LCA-delen. EPD’en kan siges at opsummere resultaterne af dette arbejde.

Oveni prisen for udformning af en EPD, kommer der verifikationen. Prisen for dette er et mellemværende mellem verifikator (godkendt af EPD Danmark) og producenten (evt. konsulenten på vegne af producenten).