Verifikatorer

På nedenstående liste findes de uafhængige verifikatorer, der er tilknyttet EPD Danmark. 


  • David Althoff Palm (Rambøll Sverige)
  • Sara Tollin (Rambøll Sverige)
  • Linda Høibye (COWI A/S)
  • Kim Christiansen (kimconsult)
  • Charlotte Merlin (FORCE Technology Danmark)
  • Ninkie Bendtsen (NIRAS)
  • Guangli Du (Statens Byggeforskningsinstitut, SBi)

For at blive godkendt som verifikator, skal man indsende en registreringsansøgning inkl. CV til EPD Danmark. Alle godkendte verifikatorer skal overholde kompetencekravene angivet i de generelle programinstruktioner.